بینهایت طلبی تنها یک پاسخ دارد، بینهایت!

۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

زبان فطرت مرز نمی شناسد...

 


کوین برت استاد دانشگاه آمریکایی با شرح دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب در روز مبعث نوشت: "در پنج ثانیه سخنرانی آیتالله خامنه‌ای، حقایق بیشتری از پنج ساعت حرف سیاستمداران غربی وجود دارد."
به گزارش مهر، کوین بَرِت -استاد سابق دانشگاه ویسکانسین و سردبیر سایت Veterans Today- پس از حضور در مراسم سخنرانی مقام معظم رهبری در روز مبعث، در سایت خود مطلبی را منتشر کرد.

صافی انسان ساز


ما در هیچ حال
قلب هایمان خالی از غم نخواهد شد
چرا که غم
ودیعه ای ست طبیعی که ما را پاک نگه می دارد
انسان های بی اندوه
به معنای متعالی کلمه
هرگز " انسان " نبوده اند و نخواهند بود
از این صافی انسان ساز نترس...

نادر ابراهیمی

خمس


زمانی را که اولین درآمد به دست انسان می رسد - یعنی درآمدی که مشمول خمس می شود نه مثل ارث و مهریه و دیه بلکه مانند حقوق یا سودِ تجارت و امثال آن مبنای محاسبه سال خمسی قرار می دهیم و آن زمان می شود مبدأ سال خمسی و در بین سال هر چه از درآمد را خرج نیازهای متعارف زندگی نمودیم مشمول خمس نخواهد بود و هرچه را تا سر سال که بازگشت به همان مبدأ است باقی بماند یک پنجم آن متعلق به امام زمان علیه السلام می باشد.

 به طور مثال: اگر اولین درآمدی که به دست ما رسید دهم رمضان بود سال خمسی ما با دهم رمضان آغاز می شود و تا دهم رمضان سال آینده هر چه از درآمدمان خرج نیازهای متعارف شود یعنی نیازهایی که در شأن و جایگاه اجتماعی ماست، متعلق خمس نخواهد بود و وقتی دهم رمضان سال آینده فرا رسید هر چه از درآمد بین سال باقی مانده، متعلق خمس است چه به شکل پول نقد و چه به شکل اجناسی که عین آن به طور تدریجی به مصرف می رسد مثل برنج و حبوبات و امثال آن البته اشیائی که مثل فرش این گونه نیستند اگر خرید آن مورد نیاز از دید عرف بوده، خمس نخواهند داشت.